Vaihtoehto 1.

Vaihtoehto 2.

Vaihtoehto 3.

Vaihtoehto 4.

Tavoitteisiin ja kriteereihin perehdytään ensin opiskelijan ja sitten työpaikkaohjaajan kanssa. Perehtymisen yhteydessä sovitaan osapuolten kanssa siitä, miten mobiilia hyödynnetään. 

Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opettaja perehtyvät tavoitteisiin ja kriteereihin yhdessä työpaikalla. Joku osallistujista voi olla läsnä myös mobiilisti.

Tavoitteisiin perehdytään ensin opiskelijan kanssa oppilaitoksessa ja työssäoppimisen alettua perehtyy opiskelija tavoitteisiin työpaikkaohjaajansa kanssa. Opettaja voi olla tässä keskustelussa mukana mobiilisti.

Yhdistellään toimivalla tavalla edellisiä vaihtoehtoja. Tärkeintä on, että sekä työpaikkaohjaaja että opiskelijat ovat ennen työssäoppimisen alkua saaneet perehdytyksen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin. Mobiilin soveltamisesta ennen työssäoppimisen alkua on sovittu ja kaikilla osapuolilla on siitä yhteinen näkemys. 

Ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa perehdytään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kriteereihin. Sovitaan, millä tavalla mobiilia, pilveä ja langattomia yhteyksiä hyödynnetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja osaamisen arvioinnissa.


Sivut: Yrityspalvelu Kunnari & Juotos